Psychologiepraktijk Zayla Hogervorst

Hoe werk ik

DE PRAKTIJK NEEMT GEEN NIEUWE CLIENTEN AAN

Allereerst werk ik vanuit het principe van gelijkwaardigheid. Het gaat erom dat jij je prettig voelt en dat we samen kijken naar wat jou kan helpen je te uiten, meer over jezelf te ontdekken en met jouw klachten om te gaan.

Verschillende methodes heb ik om mee te werken: gesprekken zijn het voornaamste. Waarbij het accent niet altijd hoeft te liggen op diep ingaan op je verleden, maar vooral op het heden en de toekomst.

Daar ik mijn master psychologie heb gehaald aan de Vrije Universiteit (Vu) heb ik een gedegen opleiding. De specifieke naam van de studierichting is klinische psychologie, de therapie variant.

 

Voor de hieronder genoemde onderdelen heb ik aanvullende cursussen gevolgd. Ook ik houd mijzelf up-to-date door elk jaar verschillende bijscholingen te volgen.

In overleg met jou gebruik ik daar kleine basisonderdelen van.

-Mindfulness.

-(Geleide) Meditatie.

-Ontspanningsoefeningen en ademhaling.

-Assertiviteitstraining.

-Acceptance and Committment Therapy (ACT).

-Wat specifiek voor HSP telt: Ik werk met mijn eigen ervaring als ervaringsdeskundige, waardoor de ander zich sneller begrepen voelt dan bij iemand die zelf niet hoogsensitief is.

-Creatieve therapie: tekenen.

-Focussing therapie volgens Cornell en/of Gendlin (let op: er zijn meer soorten therapie die focussing heten).

-Angst na kanker. We werken dan samen uit het boek met dezelfde titel.

 

 

Huiswerk: Ook vind ik het belangrijk om praktische tips en oefeningen mee te geven om thuis te doen. Deze sluiten aan op jou persoonlijk en op jouw situatie en omstandigheden. Deze zijn niet verplicht, maar versnellen wel het therapieproces.

Een belangrijk onderdeel van het proces is, om te leren accepteren dat waar jij mee worstelt, een deel van jou is. En dat jij er mag “zijn” met al jouw aspecten.